1432 luftfoto - Veje - Broer- Anlæg mm.

Her så et par eksempler på et kalkværk, Morsø Kommune, Vindmøller mm.
Skive Lufthavn. Desuden Grynderup sø, som har været tørlagt i mange år.

Hvis musen holdes over billedfeltet stoppes den skiftende visning.